Rikke Wulff

Rikke Wulff fra Hej Design har en BA i design med speciale i keramik. Hun oplever, at samarbejdet mellem keramikkens materialer og processer er fuldstændig fantastisk. Rikke Wulff føler sig i ét med naturen og sit materiale, når hun går ud og graver ler op for at forberede det til formgivning og brænding. Hun synes, det er spændende, at varmen i den keramiske ovn ændrer de mineralske materialer fra et stadie til et andet. Sammensætningerne af grundstoffer i materialet, der brændes, har betydning for farven og graden af udsmeltning. Det får betydning for ens måde at forholde sig til og føle for den færdige genstand. Rikke Wulffs formgivning er relativt enkel, da hendes interesse ligger i at fremhæve sit materiale. Hun er fascineret af at lave sit eget ler og gå i dybden med glasurernes muligheder.